Digitalt dialogsamtal - Att hålla i längden

Digitala dialogseminariet om att hålla i längden i efterskott. Seminariet riktar sig till chefer och HR som stöttar medarbetare i och kring covid-19 relaterad vård.

Charlotte Therup Svedenlöf och Pernilla Bergman från Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi samt Katrin Kopp från regionledningskontoret samtalar och reflekterar kring temat kris- och stödsamtal, vad vi vet utifrån forskningen, våra erfarenheter samt ger konkreta råd och stöd.

Se dialogseminariet här (endast internt) >>