Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en allvarlig händelse.

Om man känner till vilka reaktioner man normalt kan förvänta sig blir det ofta lättare att acceptera både sina egna och närståendes reaktioner. I informationsbladet beskrivs vanliga reaktioner vid allvarliga händelser samt hur man själv kan göra för att hantera eventuella svårigheter och något om när man kan behöva professionell hjälp och var den finns.

Broschyr - Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Denna broschyr kan delas ut till direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

Pris 5 kronor/styck + moms och porto.