Råd och tips om hur man kan hålla i längden.

En skriften som riktar sig till dig som arbetar inom hälso-och sjukvården under coronapandemin.

Skriften riktar sig till samtliga yrkeskategorier,
inklusive arbetsledare och chefer, som arbetar
inom hälso- och sjukvården.

Här kan du ladda ner skriften:

Råd och tips om hur man kan hålla i längden.

imaget72bf.png

Inledning

Coronapandemin och sjukdomen covid-19 har på många sätt förändrat våra liv.
Stora omställningar har gjorts på kort tid i hela samhället, i människors vardag
och i sätten att umgås. I hälso- och sjukvården har också stora omställningar
gjorts och för många har arbetet förändrats väldigt mycket. Du som arbetar
inom vården är extra utsatt eftersom smittan både finns privat och på arbetet.
Arbetspassen kan ha blivit längre och fler, tröttheten gör sig påmind. Arbetsuppgifterna
kan ha förändrats och omflyttningar har genomförts. Du kan behöva
vårda mycket svårt sjuka patienter och patienterna beter sig annorlunda mot vad
du är van vid. Kollegorna och arbetsledaren är ibland nya för dig och det uppstår
både oro och frågor.

Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast mycket vana vid att ha kontroll över sitt
arbete och har en uppfattning om hur man ska göra i olika situationer. Hur stöd till
anhöriga och närstående bör ges på allra bästa sätt är de flesta också mycket väl
förtrogna med. Nu blir osäkerheten i arbetsmomenten större, förutsägbarheten
mindre, kontrollen lägre och du behöver kanske fatta beslut som du inte riktigt
bottnar i. Ingen har ännu expertkunskap om sjukdomen covid-19 och varför den
är nyckfull som t.ex. varför vissa personer som är smittade knappt blir sjuka.
Allt detta kan öka risken för att många kan må dåligt som en konsekvens av vad
de har varit med om på och utanför arbetet.

Samtidigt med den extrema påfrestningen så upplevs säkert arbetet som särskilt
meningsfullt och berikande för de allra flesta inom hälso- och sjukvården.
Många upplever att de lärt sig väldigt mycket och att de tål mycket mer än vad de
trodde. Nu kan det kännas konstigt och tomt att sakta återgå till det normala.