Kris- och stödsamtal samt chefsstöd med anledning av covid-19

Region Stockholm erbjuder medarbetare och chefer kris- och stödsamtal samt chefsstöd grund av det ansträngda läget med covid-19. På den här sidan samlar vi regionens information, filmer och material om krisstöd och stödsamtal.

Psykologiskt krisstöd för alla medarbetare och chefer - så viktigt nu

Det är viktigt med ett psykologiskt krisstöd för att medarbetare och chefer ska orka i det aktuella läge vi är nu med en ökad smittspridning och antal sjuka covid-19 patienter.

Se film med Pernilla Bergman, legitimerad psykolog från Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi, som berättar om varför det är så viktigt med krisstödet nu, vilka som kan få stöd och hur stödet kan se ut. 

För personal inom SLSO, se video här med Pernilla Bergman som berättar om vikten av krisstöd >>