Döden är en del av livet

Den 9 februari 2023 kl. 14:00 – 16:00 bjuder vi in till premiärvisning av filmen ”Döden är en del av livet” samt med efterföljande workshop. Filmen är framtagen och utformad av Eva Svensson Isfej, RKK i samarbete mellan Katrin Kopp, Strategisk HR och filmare och konstnär Albin Biblom och arbetet är en del i det kris-, sorg- och katastrofpsykologiska arbetet.

I filmen berättar medarbetare och chefer inom Region Stockholm om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg som medmänniska, professionell, kollega och chef.

Filmen är en del i satsningen Hållbara och hälsosamma arbetsplatser och lyfter betydelsen av den egna reflektionen för att möta patienter i livets alla skeden efter svåra händelser.

Med filmen vill vi skapa bättre förutsättningar och utrymme för tankar och reflektioner om död och sorg inom hälso- och sjukvården (inte minst nu under och efter covid). Till filmen finns ett stödmaterial i form av en kortlek, som innehåller olika frågor om död och sorg. Kortleken är tänkt att användas på arbetsplatsen för att reflektera kring död och sorg, gärna tillsammans med filmen.

Filmen kommer att visas på Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget.

Följ länken för mer information och anmälan (endast internt)
Region Stockholm intranät - Save the dag - döden är en del av livet (sll.se)