E-utbildning om Psykologiskt krisstöd

Vi på Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi i SLSO (RKK) och som Funktion Krisstöd i den Regionala staben (RSSL) har tagit fram en E-utbildning om Psykologiskt krisstöd.

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19


Utbildningen är riktad till vård- och behandlingspersonal som möter patienter och personer som känner oro och rädsla för den pågående pandemin, covid-19.

Facebook-film om e-utbildningen >>

Information på Vårdgivarguiden >>

 

E-utbildningen syftar till att ge dig

    • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna utifrån en pandemi- samhällsfarlig smitta, så som covid-19
    • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
    • kännedom om de psykologiska aspekterna av en karantän/social isolering
    • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonalens egna psykologiska reaktioner

 

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19