Disputation

Välkommen till Petra Adebäcks disputation med titeln “To be a child and survive a natural disaster” den 19 mars 2021 kl.09:00 vid Karolinska Institutet (KI). Disputationen kommer att genomföras online via Zoom.

Petra Adebäck disputerar den 19 mars 2021 kl. 09.00 vid KI. Disputationen kommer att ske online via Zoom.

Doktorsavhandlingen med titel “To be a child and survive a natural disaster” handlar om barn och ungdomar som drabbades av 2004 års tsunami i Sydostasien och som åtta eller nio år senare, som unga vuxna, fick svara på en enkät och efter det har vissa av dem blivit intervjuade.
Huvudhandledare är Doris Nilsson, Linköpings universitet och bihandledare är Lena Lundh, Karolinska Institutet.

Grete Dyb, Professor vid Oslo Universitet kommer att vara opponent.

Betygsnämnden kommer att bestå av Kjerstin Almqvist, Karlstad Universitet, Fredrik Falkenström, Linköpings Universitet samt Anita Berlin från Karolinska Institutet.

Ordförande Björn Tingberg från Karolinska institutet.

Länk till presentation av Petra Adebäck på KI:s webbsida >>

Välkomna via Zoomlänk här >>

Om Petras disputaion på KI:s webbsida >>

Länk till KI öppna arkiv >>

Länk till Petra Adebäcks disputationsida och nedladdningsbar avhandling >>