Disputation

Planerad disputation En medarbetare från RKK kommer att under året, 2020, att disputera.

Petra Adebäck planeras disputera den 18 september 2020.

Doktorsavhandlingen kommer att handla om barn och ungdomar som var med om 2004 års tsunami i Sydostasien, åtta eller nio år senare, när de hade blivit unga vuxna. De har då svarat på en enkät och efter det har vissa av dem blivit intervjuade.

Publicerad 2020-01-20