Disputation

En medarbetare från RKK planeras att disputera 2021

Petra Adebäck planeras disputera den 19 mars 2021.

Doktorsavhandlingen kommer att handla om barn och ungdomar som var med om 2004 års tsunami i Sydostasien, åtta eller nio år senare, när de hade blivit unga vuxna. De har då svarat på en enkät och efter det har vissa av dem blivit intervjuade.

Publicerad 2020-01-20