Vi som jobbar här

Petra Adebäck

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi

Christina Ling

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator
Grundutbildning i psykoterapi

Regionalt kunskapscentrum Kris & Katastrofpsykologi

Box 45436
104 31 Stockholm