Avlastande samtal och psykologisk genomgång

Att ge stöd till personal som varit med om allvarliga händelser och utsatts för starka påfrestningar förutsätter adekvat kompetens och kräver en medveten och väl förberedd arbetsorganisation med möjlighet till olika personalstödsinsatser.

Vi har vidareutvecklat och anpassat olika metoder för stöd utifrån de behov som finns inom hälso- och sjukvården. Detta är en tredagars uppdragsutbildning.