Katastrofmedicinsk ledning på sjukhus

Denna tredagarsutbildning vänder sig till befattningshavare på akutsjukhusen, som ingår i sjukhusens katastrofledningsgrupper. I denna utbildning deltar också personer från PKL och några av deras krisstödspersoner.

Utöver att samverkan mellan personerna i katastrofledningen förbättras ökar också katastrofledningens insikt om betydelsen av det psykologiska och sociala stödet.