Kris- och katastrofutbildning

Dessa utbildningar på två dagar utgör en modifierad version av PKL-utbildningarna. Utöver föreläsningar om aktuell psykotraumatologisk kunskap ligger fokus på hur kommuner kan utveckla sin krisledning, använda sig av egna krisstödspersoner från i huvudsak socialtjänsten och utveckla samverkan med landstinget.

Under 2012 och 2013 har Stockholms stads samtliga förvaltningsledningar och deras stödpersoner genomgått utbildningen.