Krisstödsinstruktörsutbildning - ETS

Utbildningen är till för dig som arbetar med krisstödsinsatser i din verksamhet och bygger på din grundkunskap om krisstöd. Under dagen lär du dig att använda simuleringsverktyget Emergo Train System®

Innehåll

Kursen består av teoretiska moment samt mycket praktisk träning som berör övningsupplägg, simuleringsverktyg och utvärderingsmetod. Deltagarna får stöd och återkoppling under genomförandet.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvård som jobbar med utbildning för krisstödssamordnare och krisstödspersoner.

Mål

Utbildningen är till för dig som vill lära dig planera och genomföra utbildning och övning för krisstödsinsatser eller du som vill utveckla krisstödsarbetet i den egna verksamheten.

YouTube-film som visar grunderna du behöver veta för att delta i en ETS krisstödsövning:

image90gql.png

Länk till Region Östergötland, Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) webbsida >>

Länk till Emergo train system webbsida >>