PKL-grupputbildning

Riktad till personer som ska ingå i en ledningsgrupp för psykologiskt och socialt stöd. Syftet med denna utbildning är att förbereda personerna för arbetet med att leda och samordna de psykologiska och sociala stödinsatserna. Utbildningen är på sex dagar. 

Förutom att ge kursdeltagarna aktuell psykotraumatologisk kunskap får kursdeltagarna insikt i landstingets krisorganisation, förutsättningar och begränsningar för stödinsatserna samt en kort ledarutbildning, inkluderande stabsarbete.

Det är önskvärt att de som går PKL-gruppsutbildningen först deltar i en resurspersonsutbildning.