PKL-krisstödsutbildning

Pågår i tre dagar med möjlighet för ytterligare en halvdags påbyggnad med fokus på barn och unga. Är avsedd för personer som ska bistå med akut krisstöd. Utöver teoretisk kunskap övas kursdeltagarna i sin funktion som krisstödjare genom rollspel i vilka man får möta en akut krisdrabbad person (skådespelare).

I en annan övning tränas man i att besvara telefonsamtal från krisdrabbade personer (motspel via så kallade figuranter).

Material till krisstödsutbildningen

Länk till material till krisstödsutbildningen >>