PKL-krisstödsutbildning

Pågår i tre dagar och avsedd för personer som ska bistå med akut krisstöd. Utöver teoretisk kunskap övas kursdeltagarna i sin funktion som krisstödjare genom rollspel i vilka man får möta en akut krisdrabbad person (skådespelare).

I en annan övning tränas man i att besvara telefonsamtal från krisdrabbade personer (motspel via så kallade figuranter). En fjärde påbyggnadsdag deltar man i motspel i telefon.

Genomförd krisstödsutbildning möljiggör deltagande i en halvdags föreläsning om krisstöd till barn och ungdomar i olika åldrar.