PKL-krisstödsutbildning

Pågår i tre och halv dag och är avsedd för personer som ska bistå med akut krisstöd. Utöver teoretisk kunskap övas kursdeltagarna i sin funktion som krisstödjare genom rollspel i vilka man får möta en akut krisdrabbad person (skådespelare).

I en annan övning tränas man i att besvara telefonsamtal från krisdrabbade personer (motspel via så kallade figuranter).