Sekreterarfunktionen i PKL:s stabsarbete

En halvdagskurs om sekreterarens roll och funktion i PKL:s stab i aktivt arbete. Genomgång av PKL:s plats och funktion i SLL organisation, grunderna för krisstöd, övergripande om PKL:s stabsarbete vid aktiv insats. Även genomgång av hur man praktiskt använder plotting och loggbok.