Sjukvårdsgruppsutbildning

Läkare och sjuksköterskor tillhörande sjukvårdsgrupper på akutsjukhus, som kan skickas ut till skadeplatser, erbjuds en tredagarsutbildning i vilka vi föreläser en halv dag.

En sjukvårdsgrupp består av en läkare och två sjuksköterskor, som i allmänhet har sin anställning på sjukhusets akutmottagning eller intensivvårdsavdelning.