Ledningsenheter utbildning – krisstöd

  • Startdatum: 2018-12-24 10:30
  • Plats: Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter – KTC

Malin Claesson föreläser om krisstöd på utbildning för prehospitala ledningsenheter.