Ledningsenheter utbildning – krisstöd

  • Startdatum: 2018-12-24 10:30
  • Plats: Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter – KTC

Christina Ling föreläser om krisstöd på utbildning för prehospitala ledningsenheter.

Christina Ling

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator
+46(0)8 123 401 79