Föreläsning och kortare övning riktad till kuratorer som arbetar inom akut- och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Föreläsare från Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi (RKK) i Region Stockholm
Pernilla Bergman, Leg. psykolog, STP-psykolog
Eva Svensson Isfej, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut