image3nrtc.png

Syfte/mål

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur man håller avlastande samtal i sin arbetsgrupp, efter extra påfrestande händelser i arbetet.

Syftet med avlastande samtal är att underlätta återhämtning och stärka återgången i arbetet samt identifiera behov av fortsatt stöd för de som behöver det.

Utbildningen fokuserar på evidensbaserad psykotraumatologisk kunskap.

Format

Utbildningen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen är processinriktad och kursdeltagarna förväntas närvara och vara aktiva under bägge dagarna.

Utvärdering

Utvärdering av utbildningen sker avslutningsvis muntligt i gruppen samt med skriftligt formulär.

Kursavgift

600 per person. Lättare lunch och kaffe ingår

Anmälan och frågor

Gunilla Wihlke, 08-51771630, gunilla.wihlke@regionstockholm.se

 

Föreläsare

Pernilla Bergman, RKK

Charlotte Theurp Svedenlöf, RKK

 

Länk till programblad>>