image3nrtc.png

Syfte/mål

Detta är en fortsättning och fördjupning för de som har gått grundutbildningen. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om hur man håller kollegialt stöd/avlastande samtal i sin arbetsgrupp, efter extra påfrestande händelser i arbetet. Syftet med kollegialt stöd/avlastande samtal är att underlätta återhämtning och stärka återgången i arbetet samt identifiera behov av fortsatt stöd för de som behöver det.
Utbildningen består av föreläsning, övning och gruppdiskussioner.

Format

Utbildningen består av föreläsning, övning och gruppdiskussioner.

Utvärdering

Utvärdering av utbildningen sker avslutningsvis muntligt i gruppen samt med skriftligt formulär.

Anmälan och frågor

Gunilla Wihlke, 08-51771630, gunilla.wihlke@regionstockholm.se

 

Föreläsare

Pernilla Bergman, RKK

Charlotte Theurp Svedenlöf, RKK