Yanan_Li_160404_0046.jpg

Foto Yanan Li

Bakgrund

Föreläsningen genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK, på uppdrag av Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB. Utbildningen är en fördjupning för krisstödjare inom PKL i Region Stockholm.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap och förståelse för barn och ungdomar i olika åldrar och deras specifika behov i samband med allvarliga händelser. Syftet är vidare att du som professionell behandlande personal ska få en ökad trygghet i att möta barn och ungdomar i samband med allvarliga och svåra situationer.

Utbildningen hålls i seminarieform, vilket innebär att vi kommer att varva föreläsningar med  diskussioner.

Under förmiddagen serveras fika.

Föreläsare

Pernilla Bergman, leg psykolog, STP-psykolog.