Innehåll

Under föreläsningen förmedlas fördjupad förståelse för barn och ungdomars specifika behov efter en allvarlig händelse. Vi kommer att utgå ifrån vad barn i olika åldrar behöver, från det lilla spädbarnet till den äldre tonåringen. Ingår som en fördjupningsdel för våra krisstödjare som genomgått Krisstödsutbildningen.

Lärandemål

Att vi inom Region Stockholm skall ge ett kvalificerat stöd även till barn och ungdomar efter svåra händelser.

Föreläsare

Pernilla Bergman

Kontaktperson

Pernilla Bergman