Innehåll

Under föreläsningen förmedlas fördjupad förståelse för barn och ungdomars specifika behov efter en särskild händelse. Vi kommer att utgå ifrån vad barn i olika åldrar behöver, från det lilla spädbarnet till den äldre tonåringen. Ingår som en del i "Grundutbildning för PKL-gruppernas krisstödjare" samt ges för krisstödjare som tidigare gått denna utbildning men ej deltagit på föreläsningen.

Lärandemål

Att vi inom Region Stockholm skall ge ett kvalificerat omhändertagande även till barn och ungdomar efter svåra händelser.

Föreläsare

Pernilla Bergman

 

Kontaktperson

Pernilla Bergman