Innehåll

  • Krisstödsorganisationen i Region Stockholm (dvs. inom sjukvården i Stockholm det som tidigare kallades för Landstinget)
  • Reaktioner och riskfaktorer hos drabbade
  • Psykologiskt och socialt krisstöd, vad som är viktigt att tänka på när man möter drabbade

Föreläsare

Eva Svensson Isfej