Innehåll

Repetition av grundläggande principer inom psykotramatologi samt psykologiskt krisstöd.

ETS-övning (Emergo Train System)

 

Ansvarig

Cateria Cesaro, RKK