European Federation of Psychologist’ Association (EFPA) grundades i Tyskland 1981 och består av ett stort antal länder från Europa som är representerade av en psykolog per land inom olika kunskapsområden/arbetsgrupper. Charlotte Therup Svedenlöf har blivit utsedd av Sveriges Psykologförbund att vara Sveriges representant i EFPA.s arbetsgrupp (Standing Committee) inom kunskapsområdet Crisis, Disaster and Trauma. Arbetsgruppen träffas 2 gånger per år samt vid de europeiska psykologkonferenserna vartannat år.