Kursinnehåll:

* Kunskap om övningspedagogik och teknik

* ETS krisstödsmaterial

* Utvärderingsverktyg

* Feedback och stöd under egna övningar som deltagarna sätter upp

 

Mål:

Deltagaren ska efter denna kurs kunna planera och utföra en krisstödsövning med stöd av Emergo Train System®

 

Målgrupp:

PKL gruppmedlemmar i Region Stockholm som har genomgått Krisstödsutbildning och PKL ledningsutbildning.

 

Utbildare:

Valborg Jansson, kursansvarig, KMC i Linköping, Region Östergötland

Charlotte Therup Svedenlöf, instruktör, RKK, SLSO, Region Stockholm