Vilka: PKL-gruppen och krisstödjare/samordnare

Syfte:

  • att träna krisstödspersoner i psykologisk förstahjälp
  • att träna på att bedöma vilken uppföljning drabbade behöver
  • att träna på triagering/att organisera psykologiskt krisstöd till ett stort antal drabbade

Föreläsare/Kursansvarig/annat: 

Eva Svensson Isfej Leg Psykolog, Leg psykoterapeut, STP-psykolog