Innehåll

Denna föreläsning vänder sig till krisstödjare och belyser krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter samt vanligt förekommande traumatiska stressreaktioner liksom nödvändiga stödinsatser för personal. Föreläsningen hålls för krisstödjare inom Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Föreläsare

Charlotte Therup Svedenlöf