Innehåll:
• Huvuduppgift; syfte och mål för PKL-organisationen i Region Stockholm
• Grunder för krisstöd
• Organiserat krisstöd vid händelsen Drottninggatan april 2017
• Dilemman och reflektioner

Föreläsare

Christina Ling, Leg. Hälso- och sjukvårdskurator, grundutbildning i psykoterapi, RKK.

Pernilla Bergman, Leg. psykolog, ST-psykolog, RKK.

Maria Possner, Socionom, Karolinska Universitetssjukhuset.