Föreläsare/Kursansvarig: 
Ansvarig för verksamhetsdagarna:
Anna Färg Hagansbo och Cecilia Dejus, ledning närakuterna

Ansvarig för föreläsningar och scenarioövning:
Andreas Petersson och Annette Larsson Zetterlund från EKMB, HSF samt Charlotte Therup Svedenlöf från RKK