Syftet är att inspirera, stärka och underlätta på avdelningen även om det finns meningsskiljaktigheter.

Deltagare: Chefer samt all personal på avdelning 54, sektionen för Akut- och heldygnsvård, Beroendecentrum, SLSO.

Föreläsare: Charlotte Therup Svedenlöf, RKK