Föreläsning Örebro – terrorattentatet i Stockholm

  • Startdatum: 2019-11-20 13:00
  • Slutdatum: 2019-11-20 15:00
  • Plats: Örebro

Föreläsning om erfarenheter från krisstödsinsatsen efter terrorattentatet i Stockholm

Innehåll

Föreläsningen fokuserar på det psykologiska och sociala stöd som gavs efter terrorattentat på Drottninggatan av Region Stockholm. En allvarlig händelse som denna leder till att många drabbas psykologiskt och socialt och hur bemötandet såg ut till de drabbade, med behov av hjälp och stöd, och det stöd som gavs de närstående kommer att tas upp.


En viktig del är de riskbedömningar som gjordes samt hur samtalen dokumenterades. Samverkan skedde med olika aktörer bl.a. skedde samarbete med Stockholms stad. Hanterandet under denna svåra händelse är utvärderat och olika lärdomar tas upp under föreläsningen.


Föreläsare: Petra Adebäck, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, doktorand

Liknande händelser

Petra Adebäck

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
+46(0)8-123 401 61