De två projekten går under namnen:  ”Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i länet” samt ”Identifiering av vilka aktörer inom SLL som kan stödja landstingets krisstöd vid allvarlig händelse”. Innehåll i projekten samt deras process under året kommer att presenteras under föreläsningen. Föreläsningen riktas till 140 personer som arbetar in Stockholm läns landsting.