Föreläsning på EKMB- dagen den 16 mars 2017

  • Startdatum: 2017-03-16 00:00
  • Slutdatum: 2017-03-16 00:00

Monika Scott Näslund samt Petra Adebäck skall på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap föreläsa om de två projekt som uppdragits till Regionalt Kunskapscentrum Kris-& Katastrofpsykologi under 2017.

De två projekten går under namnen:  ”Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i länet” samt ”Identifiering av vilka aktörer inom SLL som kan stödja landstingets krisstöd vid allvarlig händelse”. Innehåll i projekten samt deras process under året kommer att presenteras under föreläsningen. Föreläsningen riktas till 140 personer som arbetar in Stockholm läns landsting.