Program:

Insatsen vid   terrorattentatet den 7 april

 

Föreläsare: Viktoria   Lenander, AISAB Joakim Nordahl, City Akuten Anna Gerber Ekblom,   Södersjukhuset Niklas Haglund, EKMB Charlotte Therup Svedenlöf, RKK

 

Insatsen vid   terrorattentatet i Oslo 22 juli 2011

 

Föreläsare: Thor Langli,   Oslo Politidistrikt

 

Totalförsvarets   sjukvårdssystem

 

Föreläsare: Claes Ivgren,   Försvarsmakten Taha Alexandersson, Socialstyrelsen

 

Säkerhet på sjukhus vid   gängrelaterat våld

 

Föreläsare: Carl Magnus Rutherfalk,   Karolinska universitetssjukhuset

 

Avslutning

 

Jessica Lindberg, EKMB