I arbetet som säkerhetspersonal ingår att möta människor som utsätts för och lever under hot och förföljelse. Denna föreläsning syftar till att öka kunskaperna om psyklogiska reaktioner och hur säkerhetspersonal kan skapa trygghet.