Föreläsningar Traumadagen

  • Startdatum: 2017-09-13 00:00
  • Slutdatum: 2017-09-13 00:00
  • Plats: 7A Odenplan

RKK genomför tre föreläsningar på Traumadagen.

"Hur skapar vi en bra krisberedskap" - Bengt Andrée

I syfte att stärka förmågan till en bra psykologisk och social krisberedskap implementeras under 2017 en Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd till direkt och indirekt drabbade individer vid en allvarlig händelse i Stockholms län. Föreläsning belyser handlingplanens preliminära innehåll, ett vägledningsdokument för en expertgrupp för krisstöd som vid en allvarlig händelse kan aktiveras av Samverkan Stockholmsregionen vid Länsstyrelsen i Stockholms län

"Hur vi bemöter människor i akut kris" - Charlotte Therup Svedenlöf

När vi träffar människor efter en allvarlig händelse, direkt eller i nära anslutning till händelsen, så är det den drabbades individuella behov som ska styra krisstödsarbetet. Föreläsningen kommer att handla om krisstöd och bedömningar av behov av uppföljande kontakter.

"Posttraumatisk growth och Posttraumatic depreciation" - Charlotte Therup Svedenlöf

Vid allvarliga händelser upplever så gott som alla människor psykiska och kroppsliga reaktioner.  Denna föreläsning kommer att fokusera på upplevelser och reaktioner för drabbade utifrån begreppen Posttraumatic growth och Posttraumatic depreciation och på sambandet med exponeringens allvarlighetsgrad 6 år efter en naturkatastrof.