Syftet med dagen är att höja kunskapsnivån och stärka Hallands gemensamma förmåga att ge krisstöd genom att dela erfarenheter och stärka relationerna mellan personer som arbetar med krisstöd i länet.

Målgrupperna är stödpersoner och ledningsgrupp samt samordnare för POSOM och PKL samt representanter från trossamfund, Polismyndigheten och andra berörda organisationer.

Innehåll: Erfarenheter från krisstödsinsatsen efter attentatet på Drottninggatan 2017 och att arbeta under påfrestande händelser – egna reaktioner och stöd samt diskussion.

Föreläsare 
Charlotte Therup Svedenlöf och Petra Adebäck