Bakgrund

Seminariet genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK tillsammans med Strategisk HR, RLK.

Syfte

När en medarbetare, chef eller personalgrupp drabbats av en kris eller varit med om en allvarlig händelse eller katastrof har HR en mycket betydelsefull roll. Frukostseminariet syftar till att förbereda och rusta HR med verktyg och kunskap för att kunna ge ett gott professionellt krisstöd.

Innan frukostseminariet rekommenderar vi att du genomför den nya webbutbildningen om psykologiskt krisstöd. Du hittar den på Lärtorget.

Utbildningen omfattar:

  • Regionens katastrofmedicinska beredskapsorganisation
  • Grunderna i psykologiskt krisstöd
  • Bemötande av drabbade vuxna och barn
  • Riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa
  • Behov av uppföljning hos den drabbade
  • Att själv agera som ”hjälpare” i mötet med den drabbade

Kursansvarig/Föreläsare

Caterina Cesaro; överläkare, specialist i psykiatri
Charlotte Therup Svedenlöf; chef, leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Katrin Kropp, HR Strateg arbetsmiljö, Avdelning Strategisk HR
Amy Hjärthner Kommunikations-strateg, Strategisk HR RLK