Kursinnehåll:

 • SLSO:s Krisstödscenterorganisation (KSC)
 • Katastrofmedicinsk beredskap och organisation inkl. PKL i Region
  Stockholm
 • Uppgifter för KSC krisstödjare vid aktivering av KSC-organisationen
  Psykotraumatologi och psykologiskt krisstöd:
  - Krisreaktioner, risk- och skyddsfaktorer samt bemötande av vuxna
  och barn inklusive riskbedömning
 • Att arbeta som krisstödjare under svåra och påfrestande
  omständigheter

I utbildningen varvas teori med övningar.

Lärandemål

Ge kursdeltagarna en gemensam grund när det gäller plats/funktion i KSC organisationen, förståelse för samverkan samt kunskaper för en aktiv insats som krisstödjare i SLSO.

Föreläsare

Caterina Cesaro; överläkare, specialist i psykiatri
Linda Martinik; överläkare, specialist i psykiatri

Pernilla Bergman; leg. psykolog & psykoterapeut, STP psykolog
Eva Svensson Isfej; leg. psykolog & psykoterapeut, STP psykolog
Charlotte Therup Svedenlöf; enhetschef, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Kursansvarig

Caterina Cesaro och Charlotte Therup Svedenlöf
Regionalt kunskapscentrum Kris- & Katastrofpsykologi Region Stockholm/SLSO.