Innehåll

  • Psykotraumatologi och krisstöd: Krisreaktioner, risk- och skyddsfaktorer samt bemötande av både barn, unga och vuxna drabbade.
  • Administration i KSC
  • Att arbeta under extraordinära omständigheter, egen-reaktioner och stödinsatser för personal

I utbildningen varvas teori med övningar.

Ansvarig

Caterina Cesaro