Innehåll
• Det specifika med katastrofer, likheter och skillnader mellan den ”lilla” olyckan och den stora katastrofen.
• Uppgifter för krisstödjare vid stor olycka/katastrof.
• Traumatiska och posttraumatiska stressreaktioner hos drabbade.
• Riskfaktorer för utveckling av psykiska besvär efter olyckor och katastrofer.
• Krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter. Att beakta barns behov.
• Att arbeta under extraordinära omständigheter.
• Traumatiska stressreaktioner hos sjukvårdspersonal.
• Stöd i arbetet för krisstödjare.
• Katastroforganisationen i Region Stockholm.
• PKL-organisationen

Lärandemål
Ge kursdeltagarna en gemensam grund när det gäller plats/funktion i organisationen, förståelse för samverkan samt kunskaper för en aktiv insats som krisstödjare inom Region Stockholm psykologiska katastrofberedskap.

Föreläsare

  • Caterina Cesaro
  • Eva Svensson Isfej
  • Charlotte Therup Svedenlöf
  • Linda Martinik
  • Pernilla Bergman

Målgrupp
PKL-gruppernas krisstödspersoner

Kursansvarig
Caterina Cesaro

Kontaktperson
Fredrick Östlund