Grundutbildning för PKL-gruppernas krisstödjare, dag 3

 • Startdatum: 2019-09-18 08:30
 • Slutdatum: 2019-09-18 16:30
 • Plats: Torsplan, Solnavägen 1E

Kursen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödspersoner. En särskild inbjudan går ut via PKL-ledarna. Utbildningen sker på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB). Detta är tredje dagen för kursomgången.

Innehåll

 • Det specifika med katastrofer, likheter och skillnader mellan den ”lilla” olyckan och den stora katastrofen.
 • Uppgifter för krisstödjare vid stor olycka/katastrof.
 • Traumatiska och posttraumatiska stressreaktioner hos drabbade.
 • Riskfaktorer för utveckling av psykiska besvär efter olyckor och katastrofer.
 • Krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter. Att beakta barns behov.
 • Att arbeta under extraordinära omständigheter.
 • Traumatiska stressreaktioner hos sjukvårdspersonal.
 • Stöd i arbetet för krisstödjare.
 • Katastroforganisationen i SLL.
 • PKL-organisationen

Lärandemål

Ge kursdeltagarna en gemensam grund när det gäller plats/funktion i organisationen, förståelse för samverkan samt kunskaper för en aktiv insats som krisstödjare i SLL:s psykologiska katastrofberedskap inom akutsjukvården.

Föreläsare

 • Charlotte Therup Svedenlöf
 • Malin Claesson
 • Christina Ling

Målgrupp

PKL-gruppernas krisstödspersoner

Kursansvariga

 • Charlotte Therup Svedenlöf
 • Malin Claesson
 • Christina Ling

Kontaktperson

Charlotte Therup Svedenlöf

Charlotte Therup Svedenlöf

Enhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Doktorand
08-123 401 64