Grundutbildning för PKL-gruppernas krisstödjare, dag 4

 • Startdatum: 2019-09-19 08:30
 • Slutdatum: 2019-09-19 12:30
 • Plats: Solnavägen 1E, Plan 7, Lokal Kastanj

Kursen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödspersoner. En särskild inbjudan går ut via PKL-ledarna. Utbildningen sker på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB). Detta är fjärde dagen för kursomgången.

Innehåll

 • Det specifika med katastrofer, likheter och skillnader mellan den ”lilla” olyckan och den stora katastrofen.
 • Uppgifter för krisstödjare vid stor olycka/katastrof.
 • Traumatiska och posttraumatiska stressreaktioner hos drabbade.
 • Riskfaktorer för utveckling av psykiska besvär efter olyckor och katastrofer.
 • Krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter. Att beakta barns behov.
 • Att arbeta under extraordinära omständigheter.
 • Traumatiska stressreaktioner hos sjukvårdspersonal.
 • Stöd i arbetet för krisstödjare.
 • Katastroforganisationen i Region Stockholm
 • PKL-organisationen

 

Lärandemål

Ge kursdeltagarna en gemensam grund när det gäller plats/funktion i organisationen, förståelse för samverkan samt kunskaper för en aktiv insats som krisstödjare i Region Stockholms psykologiska katastrofberedskap.

Föreläsare

 • Petra Adebäck

Målgrupp

PKL-gruppernas krisstödspersoner

Kursansvariga

 • Christina Ling

Kontaktperson

 • Christina Ling

Liknande händelser

Christina Ling

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator
+46(0)8 123 401 79