Grundutbildning för krisstödjare (dag 1/3)

 • 2024-02-21

 • 8.30 - 16.30

 • Torsplan, Solnavägen 1 E

Utbildningen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödspersoner. En särskild inbjudan går ut via PKL-ledarna. Utbildningen sker på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB).

Innehåll

 • Det specifika med katastrofer, likheter och skillnader mellan den ”lilla” olyckan och den stora katastrofen.
 • Uppgifter för krisstödjare vid stor olycka/katastrof.
 • Traumatiska och posttraumatiska stressreaktioner hos drabbade.
 • Riskfaktorer för utveckling av psykiska besvär efter olyckor och katastrofer.
 • Krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter. Att beakta barns behov.
 • Att arbeta under extraordinära omständigheter.
 • Traumatiska stressreaktioner hos sjukvårdspersonal.
 • Stöd i arbetet för krisstödjare.
 • Katastroforganisationen i Region Stockholm.
 • PKL-organisationen

Lärandemål

Ge kursdeltagarna en gemensam grund när det gäller plats/funktion i organisationen, förståelse för samverkan samt kunskaper för en aktiv insats som krisstödjare inom Region Stockholm psykologiska katastrofberedskap.

Målgrupp

PKL-gruppernas krisstödspersoner

Föreläsare

Caterina Cesaro, Pernilla Bergman, Linda Martinik och Charlotte Therup Svedenlöf.

Kursansvarig

Caterina Cesaro och Pernilla Bergman

Katastrofpsykologi