Program
Dagen har som tema Hållbart Ledarskap detta utifrån att Regionens vision En Hållbar Arbetsplats. Vi tar avstamp från pandemin och tar vara på lärdomar och nya arbetssätt för att tillsammans reflektera på vägen framåt.

Kursledning
Christina Granström Nilsson, Ledarskapsstrateg, Strategisk HR, Region Stockholm

Föreläsare: Olika föreläsare bl.a.
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör Region Stockholm, Hälso- & sjukvårdsdirektör,
Ulrika Sundquist, HR-direktör Region Stockholm,
Nineveh Baresso, kurator och enhetschef Södertälje Sjukhus
Charlotte Therup Svedenlöf, RKK.