Längd
Halv dag.

Deltagare
PKL gruppmedlemmar i KS PKL Huddinge och Solna.


Program
Syfte med PKL arbetet och Larmkedja, Funktioner/bemanning, Stabsverktyg; ”fyrfältare/lägesbild, loggbok, Hemgångssamtal och avlastande samtal.
Teori, övning och reflektion varvades under denna halvdagsutbildning.

Kursledare
Pernilla Bergman och Charlotte Theurp Svedenlöf