Övningen syftar till att träna krisstödspersoner i psykologisk förstahjälp, träna på att bedöma vilken uppföljning drabbade behöver och att träna på att organisera psykologisk förstahälpen till ett stort antal drabbade samt öva och utvärdera förmågan hos krisstödsorganisationen.

 

Kursledare Bengt Andrée och Charlotte Therup Svedenlöf