Innehåll:

  • Erfarenheter från händelser i Mjölby och Åtvidabergs kommuner
    Helena Westman Mjölby kommun och Nathalie Karpeus Åtvidabergs kommun
  • Terrordådet på Drottninggatan – ett krisstödsperspektiv
    Charlotte Therup Svedcnlöf och Petra Ardebäck, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi i Stockholm samt Maria Stigle, Stockholms stad
  • Uppföljande diskussioner
  • Nätverkets framtida roll och uppdrag

Målgrupp
POSOM i respektive kommun/Region i Östergötland samt representanter för räddningstjänsten Östra Götaland, Polismyndigheten samt ambulanssjukvården. Övriga aktörer inom Samverkan Östergötland som är berörda och som har intresse av frågan är också välkomna.

Föreläsare: 

Charlotte Therup Svedenlöf
Enhetschef, leg. psykolog/psykoterapeut, doktorand

Petra Adebäck

Leg psykolog, leg psykoteraupet, spec. i klinisk psykologi, doktorand