KMC Östergötland nätverksträff

 • Startdatum: 2019-05-23 09:00
 • Slutdatum: 2019-05-23 16:00
 • Plats: Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Johannes Magnus väg 11, Linköping

Det regionala nätverket har till uppgift att utveckla samverkan i länet kring krisstöd vid händelser. Arbetet sker inom ramen för den regionala samverkansstrukturen för krisberedskapen i länet, Samverkan Östergötland.

Innehåll:

 • Erfarenheter från händelser i Mjölby och Åtvidabergs kommuner
  Helena Westman Mjölby kommun och Nathalie Karpeus Åtvidabergs kommun
 • Terrordådet på Drottninggatan – ett krisstödsperspektiv
  Charlotte Therup Svedcnlöf och Petra Ardebäck, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi i Stockholm samt Maria Stigle, Stockholms stad
 • Uppföljande diskussioner
 • Nätverkets framtida roll och uppdrag

Målgrupp
POSOM i respektive kommun/Region i Östergötland samt representanter för räddningstjänsten Östra Götaland, Polismyndigheten samt ambulanssjukvården. Övriga aktörer inom Samverkan Östergötland som är berörda och som har intresse av frågan är också välkomna.

Föreläsare: 

Charlotte Therup Svedenlöf
Enhetschef, leg. psykolog/psykoterapeut, doktorand

Petra Adebäck

Leg psykolog, leg psykoteraupet, spec. i klinisk psykologi, doktorand

Liknande händelser

Charlotte Therup Svedenlöf

Enhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Doktorand
+ 46(0)8-123 401 64

Petra Adebäck

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
+46(0)8-123 401 61