Målgrupp: Undersköterskor som arbetar i intensivvård

Innehåll:

  • Krisreaktioner
  • Bemötande av människor i kris
  • Egna reaktioner
  • Personalstöd

 

Målsättning: Ökad kunskap om vanliga krisreaktioner liksom om faktorer som kan underlätta respektive försvåra hanteringen av en kris, kunskap om centrala aspekter i bemötandet av krisdrabbade, utrymme att reflektera kring egna reaktioner samt en orientering kring personalstödjande interventioner.

 

Föreläsare:

Malin Claesson

Leg psykolog, leg psykoterapeut